आज के ग़ज़ल-गो

Name Of Poet(Shayers)

Anuj ‘Abr’
Ashok Anjum
Ayub Khan “Bismil”
Baidyanath ‘Saarthi’
Darvesh Bharti
Dinesh Kumar Bansal
Dr Arti Kumari
Dr. Manju Kachhawa
Giriraj Bhandari
Harish Darvesh
Jainit Mehta
K P Anmol
Khursheed Khairadi
Muntazir Firozabaadi
Nilesh Noor
Rajesh Kumari
Ravi Shukla
Razique Ansari
Rohitashwa Mishra
Samar Kabeer
Sameer Parimal
Sanju Shabdita
Saurabh Pandey
Seema Sharme ‘Merathi’
Shijju Shakoor
Soniya Verma
Subhash Pathak ‘Zia’
Triveni Pathak